x
روز پژوهش گرامی باد.

روز پژوهش گرامی باد.

♻️امام علی(ع) : . 💢برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست . 📌فرا رسیدن روز پژوهش، روز تبیین ارزش و جایگاه جست وجوگری خستگی ناپذیر در راه اعتلای علمی و فکری ایران، بر پژوهش گران…

♻️امام علی(ع) :
.
💢برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

📌فرا رسیدن روز پژوهش، روز تبیین ارزش و جایگاه جست وجوگری خستگی ناپذیر در راه اعتلای علمی و فکری ایران، بر پژوهش گران متعهّد شهر رفسنجان گرامی باد.

مطالب مــرتبط