x
هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهربرگزارشد

هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهربرگزارشد

📌 هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر شنبه ۶ اردیبهشت ماه باحضور رئیس واعضای کمیسیون و جمعی از مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه درصحن شورابرگزارشد ↙️لازم به ذکر است در این نشست نامه های رسیده مربوط به…

📌 هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر شنبه ۶ اردیبهشت ماه باحضور رئیس واعضای کمیسیون و جمعی از مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه درصحن شورابرگزارشد

↙️لازم به ذکر است در این نشست نامه های رسیده مربوط به عمران وشهرسازی وتفکیک مطرح و پیرامون آن تصمیماتی اتخاذ میگردد.

مطالب مــرتبط