x
هشتادوچهارمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هشتادوچهارمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هشتادوچهارمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به ریاست مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهردار وباحضور مهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد ↙️هدف از…


  • ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

هشتادوچهارمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به ریاست مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهردار وباحضور مهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد

↙️هدف از این نشست بحث وبررسی طرح های در حال اجر وجدیدالاحداث چون روشنایی بلوار بعثت ساحلی وشهید زینلی ؛بلوار امام رضا (ع)؛ خیابان شهید ارجمندی؛ اسفالت معابراصلی وفرعی ؛ جدول گذاری درسطح شهر ؛ساخت مخزن ۲۰۰۰مترمکعبی و.پروژه صدچشمه؛…..وهمچنین بررسی روندپیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

مطالب مــرتبط