x
هفتادومین جلسه  کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هفتادومین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان هفتادومین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان شنبه ۱۶ آذرماه باحضور مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار ؛ مهندس فتحیان و سرکارخانم دکتر نوری عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از…


  • ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان هفتادومین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان شنبه ۱۶ آذرماه باحضور مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار ؛ مهندس فتحیان و سرکارخانم دکتر نوری عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین و مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزار شد در این جلسه معاونین ومدیران حوزه های مختلف عمرانی، خدمات شهری و فضای سبز ضمن ارائه گزارش عملکرد، به بیان فعالیت ها و اقدامات در حال اجرا پرداختند

مطالب مــرتبط