x
هفتادوهشتمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزار شد

هفتادوهشتمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزار شد

?به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان هفتادوهشتمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان شنبه ۲۶ بهمن ماه با حضور مهندس فتحیان وسرکارخانم دکترنوری عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری…


  • ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

?به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان هفتادوهشتمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان شنبه ۲۶ بهمن ماه با حضور مهندس فتحیان وسرکارخانم دکترنوری عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد هدف از این نشست بررسی روندپیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

مطالب مــرتبط