x
ورودسفرا ورایزنان اقتصادی ۱۵کشور جهان به سرچشمه و رفسنجان و بازدید ازموزه ایت الله هاشمی رفسنجانی (ره)

ورودسفرا ورایزنان اقتصادی ۱۵کشور جهان به سرچشمه و رفسنجان و بازدید ازموزه ایت الله هاشمی رفسنجانی (ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان پنجشنبه ۹آبان ماه دکتر غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به همراه سفرا و رایزن های اقتصادی ۱۵ کشور مختلف دنیا با استقبال رسمی نماینده مردم رفسنجان وانار در…


  • ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان پنجشنبه ۹آبان ماه دکتر غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به همراه سفرا و رایزن های اقتصادی ۱۵ کشور مختلف دنیا با استقبال رسمی نماینده مردم رفسنجان وانار در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و جمعی از مسئولین شهرستان در سرچشمه و بازدید از بزرگترین معدن روباز مس در سرچشمه وبه منظور شرکت در جشنواره پسته وارد رفسنجان شدنددر ادامه این سفر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرا و رایزنان ۱۵کشور جهان با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ؛ شهردار و جمعی از مسئولین کشوری استانی وشهرستانی از موزه ایت الله هاشمی رفسنجانی (ره) بازدیدکردندو در ادامه در جشنواره پسته در بزرگترین خانه خشتی جهان حضور پیدا کردند و در جریان ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و توسعه ارتباطات بین المللی شهرستان رفسنجان و استان کرمان در ابعاد مختلف قرار گرفتند.

مطالب مــرتبط