x
چهارمین جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان ابن سینا برگزار شد

چهارمین جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان ابن سینا برگزار شد

📌 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان ابن سینا دوشنبه ۴تیرماه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ، شهردار ، امام جمعه؛ فرماندار، هیئت مدیره ومشاوره بیمارستان…

📌 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه فصلی پیگیری روند ساخت بیمارستان ابن سینا دوشنبه ۴تیرماه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ، شهردار ، امام جمعه؛ فرماندار، هیئت مدیره ومشاوره بیمارستان و جمعی از مسئولین شهرستان در صحن شورا برگزار شد

💢در ابتداحجت الاسلام والمسلمین علی هاشمیان ضمن خوش آمدگویی به حضار از آمادگی کامل شورای اسلامی شهر وشهرداری جهت سریعتر تکمیل شدن این پروژه خبرداد.
💢وی مطرح کرد: امیدواریم توانسته باشیم اقدامات مناسبی را درخصوص ساخت این بیمارستان تا امروز انجام داده باشیم.
💢در جلسه مذکورگزارشی ازپیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام یافته وهمچنین مشکلات پیش رو به حضار ارائه شد که موردبحث وبررسی قرار گرفت و مقررشداقدامات لازم جهت رفع مشکلات صورت گیرد

💢شایان ذکر است؛ در این جلسه تصمیماتی جهت تسریع در روند احداث بیمارستان و پارک ۱۹هکتاری شوراکه باهدف ارائه خدمات درمانی وپزشکی مطلوب به شهروندان ایجاد می شود اتخاد وبر تداوم پیگیری ها واقدامات لازم تاکید شد .

مطالب مــرتبط