x
یا‌د و خاطره ی همه ی آنهایی که در زلزله پنجم دی ماه بم جان خود را از دست داده اند گرامی باد

یا‌د و خاطره ی همه ی آنهایی که در زلزله پنجم دی ماه بم جان خود را از دست داده اند گرامی باد

روزی که ناقوس مرگ ۱۲ثانیه نواخت ?دست روی دست، آجر روی آجر، خنده روی زخم ها و امید، بهترین هدیه برای «بم». ? سالروز مرگ بم است و بم از زیرآوارها و خاک ها، دوباره متولد شده است تا زندگی…


  • ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

روزی که ناقوس مرگ ۱۲ثانیه نواخت

?دست روی دست، آجر روی آجر، خنده روی زخم ها و امید، بهترین هدیه برای «بم».

? سالروز مرگ بم است و بم از زیرآوارها و خاک ها، دوباره متولد شده است تا زندگی را از حنجره تازه ای نفس بکشد.آری، بم، پرتقال هایش را دوباره پرورده است و در تن سوخته و شکسته نخل ها، رویش دوباره دمیده است و پروانه ها با بال های رنگارنگشان، روی شکوفه های زیبای بادام نشسته اند

?یا‌د و خاطره ی همه ی آنهایی که در زلزله پنجم دی ماه بم جان خود را از دست داده اند گرامی باد?

مطالب مــرتبط