x
یکصدوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رفسنجان همزمان باهفته دفاع مقدس وآغاز سال تحصیلی جدیددر صحن شورا برگزار شد.

یکصدوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رفسنجان همزمان باهفته دفاع مقدس وآغاز سال تحصیلی جدیددر صحن شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهررفسنجان ،یکصدو سیزدهمین جلسه شورای شهر رفسنجان دوشنبه ۱ مهرماه با محوریت برنامه های هفته دفاع مقدس وآغاز سال تحصیلی جدید و دستور کار بررسی وتصویب درخواست ها و نامه های مطرح…


  • ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهررفسنجان ،یکصدو سیزدهمین جلسه شورای شهر رفسنجان دوشنبه ۱ مهرماه با محوریت برنامه های هفته دفاع مقدس وآغاز سال تحصیلی جدید و دستور کار بررسی وتصویب درخواست ها و نامه های مطرح شده درکمیسیون ها با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردار در صحن شورا برگزار شد. در این نشست رئیس شورای اسلامی از برنامه های بسیار زیبای شهرداری در گرامی داشت هفته دفاع مقدس از جمله رونمایی از تابلوهای میادین شهداء و نصب بنر شهداء در سطح شهر تقدیر وخواستار تداوم این برنامه هاشدند در ادامه بررسی وتصویب درخواست ها ونامه های مطرح شده در کمیسیون ها در دستور کار قرار گرفت

مطالب مــرتبط