x
یکصدوپانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد

یکصدوپانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد

امیرالمؤمنین (ع): شاوِرْ قَبلَ أَنْ تَعزِمَ وَ فَکِّرْ قَبلَ أَن تُقْدِمَ. یکصدپانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهررفسنجان دوشنبه ۱۵مهرماه با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهرو شهردار رفسنجان در ساختمان شورا برگزار شد دراین نشست نامه های رسیده ازکمیسیون ها درمورد…


  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

امیرالمؤمنین (ع):
شاوِرْ قَبلَ أَنْ تَعزِمَ وَ فَکِّرْ قَبلَ أَن تُقْدِمَ.

یکصدپانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهررفسنجان دوشنبه ۱۵مهرماه با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهرو شهردار رفسنجان در ساختمان شورا برگزار شد

دراین نشست نامه های رسیده ازکمیسیون ها درمورد مسائل مختلف شهری مورد بحث ،بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که از مهمترین آنها میتوان به بررسی احداث میدان چمن در چند نقطه از شهر ؛ رسیدگی به مشکلات شهرک یادگارامام وکریم آباد اشاره کرددر ادامه این نشست مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار گزارشی از فعالیت های فرهنگی ،عمرانی،تملک وحقوقی شهرداری ارائه دادند ودرحاشیه این نشست برخی معاونین ومدیران شهری نیز حضور داشتند که در مورد نامه های رسیده از کمیسیون ها توضیحاتی نیز عنوان کردنددر پایان مدیریت اداره حقوقی شهرداری به ارائه گزارش عملکرد دوساله حوزه در این جلسه شورا پرداخت

مطالب مــرتبط