x
یکصدوچهاردهمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان در ساختمان شورا برگزار شد

یکصدوچهاردهمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان در ساختمان شورا برگزار شد

وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدو چهاردهمین نشست شورای اسلامی شهر یکشنبه ۷ مهرماه با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردار رفسنجان در محل شورا برگزار شد. در این جلسه طبق…


  • ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدو چهاردهمین نشست شورای اسلامی شهر یکشنبه ۷ مهرماه با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردار رفسنجان در محل شورا برگزار شد.

در این جلسه طبق روال جلسات قبل ابتدا در مورد نامه های شهروندان که در کمیسیون های مربوطه بررسی شده بودند تصمیم گیری شددر ادامه علاوه بر بررسی نامه های عمرانی نامه های مربط به نامگذاری بعضی از کوچه ها همچون پاکبان،هزارویکشب وغیره بررسی و به تصویب رسید در پایان بحث وبررسی نخستین رویداد شهری دانش آموزی در قالب رویای من،شهرمن از دیگر برنامه های این نشست بود

مطالب مــرتبط