x
یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد

یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه یکم اردیبهشت ماه با حضور رئیس واعضای شورا و شهردار و مشاورروابط بین الملل شهریزد در صحن شورا برگزارشد ?دراین نشست دکتر دهقان…


  • ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه یکم اردیبهشت ماه با حضور رئیس واعضای شورا و شهردار و مشاورروابط بین الملل شهریزد در صحن شورا برگزارشد

?دراین نشست دکتر دهقان مشاور روابط بین الملل شهر یزد پیرامون برنامه ها و اقدامات لازم جهت ایجاد عقدتفاهم نامه خواهر خواندگی شهرداری رفسنجان با دیگر کشورهای خارجی صحبتهایی ارائه دادند.

↙️درضمن در این نشست نامه ها و درخواست های رسیده نیز مطرح وپیرامون آن تصمیماتی اتخاذ میگردد

مطالب مــرتبط