x
یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد

یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه یکم اردیبهشت ماه با حضور رئیس واعضای شورا و شهردار و مشاورروابط بین الملل شهریزد در صحن شورا برگزارشد 💢دراین نشست دکتر دهقان…

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوچهل وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه یکم اردیبهشت ماه با حضور رئیس واعضای شورا و شهردار و مشاورروابط بین الملل شهریزد در صحن شورا برگزارشد

💢دراین نشست دکتر دهقان مشاور روابط بین الملل شهر یزد پیرامون برنامه ها و اقدامات لازم جهت ایجاد عقدتفاهم نامه خواهر خواندگی شهرداری رفسنجان با دیگر کشورهای خارجی صحبتهایی ارائه دادند.

↙️درضمن در این نشست نامه ها و درخواست های رسیده نیز مطرح وپیرامون آن تصمیماتی اتخاذ میگردد

مطالب مــرتبط