x
💥مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل

💥مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل عصردیروز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وپرسنل سازمان آتش نشانی در محل ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی وخدمات ایمنی…

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل عصردیروز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وپرسنل سازمان آتش نشانی در محل ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان برگزار شد

↙️گفتنی است با تجهیزشدن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان به تشک نجات قابل حمل ، از وقوع خطر برای جان افراد در آتش سوزیها و حوادث و رخدادها در ساختمانهای بلند و مکانهایی که احتمال خطر برای افراد بر اثر عوامل روحی و روانی جلوگیری میشود.

مطالب مــرتبط