x
?مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل

?مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل عصردیروز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وپرسنل سازمان آتش نشانی در محل ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی وخدمات ایمنی…


  • ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان مانور سقوط از ارتفاع برروی تشک نجات قابل حمل عصردیروز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وپرسنل سازمان آتش نشانی در محل ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان برگزار شد

↙️گفتنی است با تجهیزشدن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان به تشک نجات قابل حمل ، از وقوع خطر برای جان افراد در آتش سوزیها و حوادث و رخدادها در ساختمانهای بلند و مکانهایی که احتمال خطر برای افراد بر اثر عوامل روحی و روانی جلوگیری میشود.

مطالب مــرتبط